Grup Ferdi Kaza Sigortası Nedir?Grup Ferdi Kaza Sigortası, şirketinizin çalışanlarını, çalıştıkları dönemde kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan bir sigortadır. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşacak tıbbi bakım giderleri de teminat altına alınır.

Grup Ferdi Kaza Sigortası sayesinde çalışanlarınız kaza durumunda bir de tedavi masraflarını düşünmemiş olur. Vefat ve maluliyet durumlarında ise çalışanlarınız ya da yakınları, zor günlerde kendilerine verilecek tazminatlarla yaşam standartlarını korumuş olur.

Kaza Sonucu Vefat TeminatıSigortalının kaza nedeniyle vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Kaza Sonucu Maluliyet TeminatıSigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde sigortalıya ödenen sigorta bedelindeki tazminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları TeminatıHerhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dâhilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.