Makine Kırılma Sigortası Nedir?Makine Kırılması Sigortası; çalışır halde veya temizlik, revizyon ve değişim gibi işlemler esnasında makine ve tesisatta ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen hasarları karşılamayı hedefleyen bir mühendislik sigortası çeşididir.

Bu noktada “Makine Kırılması Sigortası neden yapılır?” sorusuna yanıt vermek gerekir. Makine Kırılması Sigortası, makinelerin kullanılamaz hale gelmesi veya arızalanması sonucu işlerin kesintiye uğramasını önlemek amacıyla yapılır ve maddi kayıpları garanti altına alarak hasarın gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Makine kırılması sigortası teklifi alabilmek için yangın, mühendislik ve oto dışı kaza branşlarında üretime sahip olmak yeterlidir.

Makine Kırılması Sigortası Kapsamında Hangi Makineler Yer Alır?Makine Kırılması Sigortasında test aşamasını geçmiş ve çalışır durumda olan makine ve tesisatlar ile bunlara bağlı finansal kayıplar poliçe kapsamında değerlendirilir.

  • Her türlü iş makinesi
  • Isıtma-havalandırma sistemleri
  • Kompresör
  • Jeneratör
  • Pompa
  • Soğuma-arıtma sistemleri
  • Trafo
  • Tekstil, kâğıt, metalurji ve çimento gibi sanayi alanları

Makine Kırılması Sigortası TeminatlarıMakine Kırılması Sigortası genel şartları doğrultusunda poliçe kapsamına alınan ana teminatları şu şekilde sıralayabiliriz.

İmalat ve işçilik hataları: Makinenin hatalı dizayn, malzeme ve işçilik kaynaklı zarar görmesi sonucu oluşan maddi zararı karşılar.

İşletme hataları: Makine ve tesislerin işletimi sırasında meydana gelen bakım hataları, hatalı kullanım ve yağlama kusurlarından kaynaklanan maddi kayıplar poliçe kapsamında değerlendirilir.

Su çekiçlemesi: Makine ve tesislerin ani ve aşırı ısınma-soğuması nedeniyle oluşan hasara ilişkin maddi zararları karşılar.

Elektriksel ve atmosferik bozulmalar: Kısa devre, şerare, yüksek voltaj, endüksiyon akımı, izolasyon hataları kaynaklı maddi kayıplar poliçe kapsamındadır.

Tıkanma ve yabancı maddeler: Makine ve tesisatlarda tıkanma ve yabancı maddelerin girmesine sonucu meydana gelen zararlar teminat altına alınır.

Çevresel zararlar: Yağmur, kar, dolu, fırtına, rüzgârın sürüklediği ya da attığı şeylerin çarpması sonucu meydana gelen zararlar sigorta kapsamında karşılanır.

Merkezkaç kuvveti ile parçalanmalar: Santrifüj kuvvetinden dolayı meydana gelen parçalanmalara ilişkin masraflar güvence altına alınır.

Dikkatsizlik ve ihmal: Makine ve tesislerin işletimi sırasında dikkatsizlik ihmal sonucu meydana gelen ziya ve hasarları karşılar.

Alçak basınç nedeniyle deformasyonlar: Alçak basınçtan dolayı meydana gelen ezilme, buruşma ve yırtılma gibi deformasyonlar teminat altına alınır.

Makine Kırılması Sigortası Ek TeminatlarıSeri vasıtalarla yapılan ekspres, nakliye, fazla mesai ücreti ve zamlar: Teminat kapsamına giren olaylar sonucu meydana gelen hasarın giderilmesi için yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ücretleri ve zamlar teminat altına alınır.

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör: Beklenmedik bir anda gerçekleşen grev, lokavt gibi olayların neden olduğu zararları karşılar.

Hareketli makineler için geniş kasko: Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılabilen makinelerin mekanik bozulma ve kırılma ile birlikte çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, toprak çökmesi, kaya düşmesi gibi nedenlerle meydana gelen hasarları karşılar.

Fiziki infilak: Fiziki infilak nedeniyle meydana gelen hasarları güvence altına alır.

Makine temel ve kaideleri: Makine ve tesisin temel ve kaidelerinde meydana gelen hasarlar teminat altına alınır.

Kırılma ve bozulma kaynaklı kâr kaybı: Poliçe, makinenin çalışamaz durumu gelmesi sonucu oluşan kâr kaybını teminat altına alır.

Makine Kırılması Sigortası Teminat Dışı DurumlarMakine Kırılması Sigortası genel şartları göz önünde bulundurularak poliçe kapsamı dışında tutulan durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs,

Yangın ve yangın nedeniyle söndürme, kurtarma ve yıkma faaliyetlerine ilişkin zararlar,

Toprak çökmesi, sel ve su baskını doğal afetleri,

Makinelerin işletiminden dolayı meydana gelen aşınma, çürüme, kireçlenme, paslanma ve yıpranma durumlarından doğan zararlar,

İhlal, isyan, ayaklanma, harp olayları nedeniyle meydana gelen hasarlar.