Tekne-Yat Sigortası Nedir?Tekne-Yat Sigortaları ürünümüz, özel amaçlı olarak kullandığınız yatlarınıza, deniz tehlikeleri veya karada bağlama yerlerin de , marina da veya yatma-çekek yerinde meydana gelebilecek kazalara karşı güvence sağlayan bir sigortadır.

TeminatlarFırtına, Çarpma, Çatma, Karaya Oturma gibi deniz kaza ve tehlikeleri,

Yangın, İnfilak, Deprem, Yıldırım, Volkanik Patlama,

Kara ve hava taşıtlarıyla veya rıhtım, liman teçhizatı ya da tesisleriyle temas sonucunda meydana gelen zararlar,

Tekneye ya da servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması, teknenin kendisinin çalınması,

Tekneye, depolama veya tamir mahallinde zor kullanılarak çalınan teçhizat veya makineler,

Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydan gelen zararlar,

Yatma mahallinin (Bakıma alındığı yer) önceden bildirilmesi kaydıyla; yatma mahallinde, çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar.