(224) 999 40 00

YANGIN SIGORTA HASARI

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Yangın Sigorta Hasarı

HASAR NEDENİNE GÖRE TALEP EDİLECEK BELGELER

• YANGIN
• DEPREM
• HIRSIZLIK
• DAHİLİ SU, SEL VE SU BASKINI
• FIRTINA
• CAM KIRILMASI

Yangın Hasarları için Gerekli Belgeler;
• İtfaiye Raporu (İtfaiye müdahale etmiş ise)
• Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise),
• Karakol ya da itfaiyenin müdahale ettiği hasarlarda Savcılık Takipsizlik Kararı veya
İddianamenin tasdikli suretleri,
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise) ,
• Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3.şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
• Sigorta Şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,
Yıldırım Hasarları için Gerekli Belgeler;

• İtfaiye Raporu (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye müdahalesi var ise )
• Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye/ karakol müdahalesi var ise)
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise) ,
• Sigorta Şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geşçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3.şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,


İnfilak Hasarları için Gerekli Belgeler;

• İtfaiye Raporu (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye müdahalesi var ise )
• Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Alevli bir yangına dönüşüm olup karakol müdahalesi var ise),
• Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye/ karakol müdahalesi var ise ),
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise) ,
• Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise) ,
• Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3.şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
• Sigorta Şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,


Deprem (ve Yanardağ Püskürmesi) Hasarları için Gerekli Belgeler;

• DASK (Doğal Afet Sigorta poliçesi) poliçesi (Bir hasar durumundanda Dask poliçenizin veya Dask poliçe bilgilerinin derhal Sigorta şirketine verilmesi önemlidir),
• Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve Şirketle temas halinde olunması gereklidir),
• Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor,
• Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları ( Karakol olaya müdahale etmiş ise ),
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise) ,
• Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise) ,
• Sigorta Şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi,
• Mevcut ise Yapı Kullanma İzin belgesi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Belgeler;

• Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
• Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli),
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise) ,
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise) ,
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Faillerin ve/veya çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair mahalli karakol ve ilgili Hırsızlık masasaından alınacak bilgi yazıları (Hasar tarihinden 1ay kadar sonra sigorta şirketine müracaat ederek ilgili mercilere hitaben yazılan bilgi talep yazılarının temin edilmesi gerekmektedir.)
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,


Dahili Su Hasarlarınızda İstenecek Belgeler;

• Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise),
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise) ,
• Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise) ,
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3.şahısların (örneğin Belediyenin yol çalışmaları nedeniyle) neden olması durumunda Resmi makamlara müracaatla konu ile ilgili tutturulacak tutanak,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,


Fırtına Hasarları için Gerekli Belgeler;

• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu ( Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise ) ,
• Mahalli meteoroloji istasyonundan temin edilecek ve hadise tarihinde fırtınanın m/sn ve/veya km/saat ve/veya Bofor cinsinden hızını/şiddetini gösterir fırtına raporu,
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3.şahısların ( örneğin Belediyenin yol çalışmaları nedeniyle ) neden olması durumunda Resmi makamlara müracaatla konu ile ilgili tutturulacak tutanak,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri ve Terör Hasarları için Gerekli Belgeler;

• İtfaiye Raporu (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye müdahalesi var ise )
• Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye/ karakol müdahalesi var ise )
• Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları ( Karakol olaya müdahale etmiş ise ),
• Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler ( Tasdikli ) ,
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu ( Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise ) ,
• Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,
Kötü Niyetli Hareket Hasarları için Gerekli Belgeler;


• Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları ( Karakol olaya müdahale etmiş ise ),
• Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler ( Tasdikli ) ,
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu ( Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise ) ,
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3.şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
• Sigorta şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,

Duman Hasarları için Gerekli Belgeler;
• İtfaiye Raporu (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye müdahalesi var ise )
• Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları ( Karakol olaya müdahale etmiş ise ),
• Karakol ya da itfaiyenin müdahale ettiği hasarlarda Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri,
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu ( Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise ) ,
• Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3.şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
• Sigorta şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,
Yer Kayması Hasarları için Gerekli Belgeler;


• Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar ( Bu konuda mutlaka eksperle ve Şirketle temas halinde olunması gereklidir),
• Yer kaymasını başlatan nedene 3. Şahısların faaliyetleri neden olmuşsa, Eksper ya da Şirketin de bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda Resmi makamlara yapılan müracaatlara ilişkin bilumum tutanaklar,
• Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları ( Karakol olaya müdahale etmiş ise ),
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu ( Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise ) ,
• Sigorta şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,

Kara Taşıtları Çarpması Hasarları için Gerekli Belgeler;

• Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit Tutanakları ve/veya Trafik Kazası Tespit Tutanağı ,
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu ( Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise ) ,
• Sigorta şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Çarpan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik ) ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk poliçe kopyaları,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,

Hava Taşıtları Çarpması Hasarları için Gerekli Belgeler;

• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Vergi Levhası Sureti
• Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
• Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları ( Onarım durumu sözkonusu ise ) ,
• Teknik Servis Raporu ( Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise ) ,
• Sigorta şirketi tarafından eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan
• kıymetlerin fotografları,
• Hadise nedeniyle resmi makamlar nezdinde düzenlenen bilumum tutanak ve belgelerin tastikli suretleri ,
• Sigortalı olarak kiracı olunması durumunda kira kontratı,
• Bina hasarlarında sigortalı olarak mülkün sahibi olunması durumunda geçerli Tapu Senedi
• Vergi Kimlik Bilgileri,
• Eksper ve/veya sigorta şirketi tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler,

Cam Kırılması Hasarları için Gerekli Belgeler;

• Karakol Müracaat, İfade ve Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise),
• Sigortalının, hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair ayrıntılı beyanı,
• Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,
• Cam değiştirme faturası,
• sigorta şirketince eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları,
• Vergi Kimlik Bilgileri,