(224) 999 40 00

MÜHENDISLIK SIGORTA HASARLARI

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Mühendislik Sigorta Hasarları

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI HASARLARI


İHBAR
Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir.
Poliçe numarası,
Sigortalının telefon numarası,
Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı,
Hasar tarihi,
Hasar gören makine veya cihazın poliçedeki sıra numarası

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu,
Müşterek sigorta olup olmadığı,
İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise )
Var ise muabakatlı kıymet raporu yok ise cihaz alım faurası.

Makine Kırılması Sigortası Hasarları

İHBAR
Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir.
Poliçe numarası,
Sigortalının telefon numarası,
Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı,
Hasar tarihi,
Hasar gören makine veya cihazın poliçedeki sıra numarası.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu
Müşterek sigorta olup olmadığı,
İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise )
Var ise muabakatlı kıymet raporu yok ise cihaz alım faurası.
İnşaat Sigortası Hasarları

İHBAR

Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir. İhbar sırasında aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Poliçe numarası,
Sigortalının telefon numarası,
Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı,
Hasar tarihi.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
Keşif Özeti,Hakediş Raporları,
İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
Müşterek sigorta olup olmadığı,
İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise ).

Montaj Sigortası Hasarları

İHBAR
Riziko gerçekleştiğinde hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir.
Poliçe numarası,
Sigortalının telefon numarası,
Hasarın mahiyeti ve tahmini hasar miktarı,
Hasar tarihi.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
Keşif özeti, hakediş raporları,
İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
Müşterek sigorta olup olmadığı ,
İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise ).