(224) 999 40 00

TRAFIK SIGORTA HASARLARI

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Trafik Sigorta Hasarları

1.MADDİ ZARARLAR

İHBARDA GEREKLİ BİLGİLER

Hasar Tarihi:
Poliçe Numarası:
Olaya Karışan Araç Sayısı (Sigortalı Araç Dahil):
Zarar Gören Aracın Plakası ' Markası ' Modeli:
Biliniyor İse Kusur Oranı:
Görüşülen Kişinin Adı / Soyadı / Telefonu:
Hasar Sahibinin Adı / Soyadı / Telefonu:
Hasar Sahibinin Açık Adresi:
Tamircinin Açık Adresi:
Tamircinin Telefonu:
Tahmini Hasar Miktarı:

DOSYANIN NETİCELENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Onaylı kaza zaptı, sigortalının alkol raporu,
  2. Zarar gören aracın ruhsatnamesi (bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
  3. Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (eksper görevlendirilmemişse),
  4. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
  5. Şirketin muvafakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhun ödenen tazminatla ilgili noterce
  6. düzenlenen ibraname (sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
  Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

  TAZMİNATIN HESAPLANMASI
  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bir mesuliyet sigortasıdır. Dolayısıyla, sigortalı kaza sonucu kusurlu olarak üçüncü şahsın-şahısların zarar görmesine neden olur ise, bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Sigortacı ise bu durumda sigortalının yerine geçerek, sigortalının hukuken ödemek zorunda olduğu tutarı teminat dahilinde zarar görene ödeyecektir.

  2.BEDENİ ZARARLAR
  İHBAR
  İhbarın mutlaka yazılı olarak (dilekçe ile) yapılması gerekmektedir. İlgili dilekçe ekinde de kaza tespit tutanağının ya da açılan bir dava söz konusu ise, dava ihbarı yazısının ve cevap layihasının gönderilmesi gerekmektedir.

  GEREKLİ BELGELER:

  Ölüm Halinde:
  1. Kaza tespit tutanağı,
  2. Veraset ilamı,
  3. Nüfus kayıt örneği,
  4. Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
  5. Ölüm raporu,
  6. Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise,
  7. Mahkeme kararı,
  8. İcra emri,
  9. Ödeme makbuzu gerekmektedir.

  Yaralanma Halinde:
  1. Kaza tespit tutanağı,
  2. Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
  3. Tedavi masraf faturalarının asılları.

  Maluliyet Halinde:
  1. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
  2. Kaza tespit tutanağı,
  3. Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

  TAZMİNATIN HESAPLANMASI
  Ölüm Halinde:
  Ödenen tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminat aktüerler tarafından saptanmaktadır. Aktüerya hesabının amacı; ölen kişinin geride kalan yasal mirasçısının/mirasçılarının bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi zararının/zararlarının tespit edilmesidir. Yukarıda anlatılan belgelerdeki gerekli tüm bilgiler aktüere ulaştırılarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplattırılır. Çıkan maddi tazminat, kusur oranında zarar gören yasal mirasçılara ödenir.

  Yaralanma Halinde:
  Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, sigortalı aracın kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenmektedir.
  Maluliyet Halinde:
  Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat kusur

  RÜCU
  Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4'te belirtilen herhangi bir halin sözkonusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücuen talep etme hakkına sahiptir.