(224) 999 40 00

NAKLIYAT SIGORTASI HASARLARI

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Nakliyat Sigortası Hasarları

EMTEA KIYMET TAŞIMA SİGORTASI HASARLARI


İHBAR
Riziko gerçekleştiği zaman hadisenin en kısa zamanda (beş gün içinde) şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir.
Hasarın şirkete ihbarı aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler istenmektedir.
Poliçe numarası,
Hasar tarihi,
Hasarın nerede meydana geldiği,
Hasarlı emteanın bulunduğu adres ve irtibat telefon numarası,
Tahmini hasar miktarı.

HASAR VUKUUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emteaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.
Sigortalı, rücu haklarımızın korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasar bildirimi yapmak zorundadır.
Sigortalı, eğer bir deniz taşımacılığı söz konusu ise, yükte meydana gelen hasarın ileride tazmin edileceğine dair gemi donatanından veya acentesinden teminat mektubu almalıdır, aksi takdirde gemiye tedbir konulması yoluna gidilmelidir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;
Beyan yazısı,
Poliçe aslı,
Döviz karşılığı onaylı fatura,
Konşimento , hamule senedi, CMR,
Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde),
Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde),
Tutanak,
Çeki listesi,
Fotoğraf.
Dahili sevkiyat söz konusu olduğunda;
Beyan yazısı,
Poliçe aslı,
Fatura,
Sevk irsaliyesi,
Tutanak,
Fotoğraf.


Tekne Makine Sigortası Hasarları

İHBAR
Riziko gerçekleştiği zaman hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Poliçe numarası,
Beyan yazısı,
Deniz raporu,
Denize elverişlilik belgesi,
Meteoroloji raporu,
Güverte, makine ve telsiz jurnalleri,
Kurtarma teklifleri,
Tamir teklifleri,
Gemi donanımı asgari emniyet belgesi,
Personel listesi,
Class belgesi,
Class Maintanance Certificate,
Class raporu,
Hasar fotoğrafları,
Tamir ve diğer masraf faturaları,
Eksper raporu,
Gerekirse Adjuster raporu.
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları

İHBAR
Riziko gerçekleştiği zaman hadisenin en kısa zamanda şirkete telefon/faks veya mektupla ihbarı gerekmektedir.
Hasarın şirkete ihbar aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler istenmektedir.
Poliçe numarası,
Hasar tarihi,
Hasarın nerede meydana geldiği,
Hasarlı emteanın bulunduğu adres ve irtibat telefon numarası,
Tahmini hasar miktarı.

HASAR VUKUUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emteaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda,
Döviz karşılığı onaylı fatura,
Konişmento , hamule senedi, CMR,
Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde),
Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde),
Tutanak,
Çeki listesi,
Fotoğraf,
Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tutulduğunu belgeleyen fatura veya yazı,
Mal sahibinin yaptırmış olduğu herhangi bir nakliyat emtea sigortası varsa kopyası.
Dahili sevkiyat söz konusu olduğunda,
Fatura,
Sevk irsaliyesi,
Tutanak,
Fotoğraf,
Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tutulduğunu belgeleyen fatura veya yazı.
Mal sahibinin yaptırmış olduğu herhangi bir nakliyat emtea sigortası varsa kopyası