(224) 999 40 00

FERDI KAZA SIGORTALARINDA

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Ferdi Kaza Sigortalarında

İSTENEN BELGELER

1- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
• Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı)
• Veraset İlamı
• Nüfus Kayıt Örneği
• Ölüm Raporu
Tazminatın hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.
2- Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza tutanağı (onaylı sureti)
Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu

Tazminatın hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.
Kişinin uğradığı maluliyet şekli poliçe cetvelinde yer almıyor ise, tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesine göre işlem yapılacaktır.

3- Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenen Belgeler
Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı
Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu.

Tazminatın hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.


Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Hasarları

İHBAR
İhbar, dilekçe ile kabul edilir.

İSTENEN BELGELER
1- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza zaptı
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneği
Ölüm raporu
Ölen kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise)
Ölen muavinin sigortalı araçta muavin olarak çalıştığına dair resmi belge.
Tazminatın hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.

2- Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerkli Belgeler
Kaza tutanağı (onaylı sureti)
Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu
Malul kalan kişinin sigortalı araç yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi (Koltuk Ferdi Kaza Poliçelerinde)
Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi makamlardan alınacak belge .
Tazminatın hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.

3- Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenen Belgeler
Kaza tespit tutanağı
Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu
Malül kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise)
Malül kalan muavin ise sigortalı araçta muavin olarak çalıştığına dair resmi belge

Tazminatın hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.

Seyahat Sigortası Hasarları
İlgili poliçe kapsamında yer alan teminat türleri;

FERDİ KAZA
Poliçede ismi/isimleri yazılı sigortalının / sigortalıların seyahat süresi içerisinde bedeni zarara uğramaları halinde; Ferdi Kaza Sigortası Hasarları'nda istenen belgeler gerekmektedir.

SEYAHATİN İPTALİ
Sigortalının seyahatini / rezervasyonunu poliçe özel şartlarında belirtilen bir nedenden dolayı iptal ettirmesi durumunda, kendisine iadesi mümkün olmayan masraflar poliçede yazılı limit dahilinde ödenmektedir.
Böyle bir durumla karşılaşılması halinde;

İstenen Belgeler:
Rezervasyona ilişkin fatura aslı
İlgili firmanın rezervasyonu iptal ederek ücretini iade edemeyeceğine dair yazısı
Sigortalının rezervasyonu iptal ettirme nedenine ilişkin belge
BAGAJ TEMİNATI
Sigortalı, poliçe teminatı kapsamında olan bir hadise sonucu, bagaj muhteviyatında meydana gelecek zarara ilişkin olarak aşağıda yazılı belgeleri Şirketimize ulaştırmalıdır.
İstenen Belgeler:
Tutanaklar (Hadisenin yabancı bir ülkede meydana gelmesi halinde tutanağın mahalli Türk Konsolosluğuna onaylattırılması gerekmektedir)
Sigortalının başvuru dilekçesi
Zarara uğrayan bagaj muhteviyatı hakkında bilgi, var ise faturalar

SEYAHAT SORUMLULUK TEMİNATI
Poliçede isimleri yazılı kişi/lerin günlük yaşamları sırasında başkalarına maddi zarar vermeleri halinde aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.
İstenen Belgeler:
Sigortalımızın olayı anlatan beyan yazısı
Zarar gören kişinin yazılı beyanı
Sigortalımız tarafından karşılanan zarar miktarına ilişkin fatura aslı

TAŞINAN PARA TEMİNATI
Sigortalının üzerinde bulunan para, çek, seyahat çekinin, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi halinde aşağıda yazılı belgeler gerekmektedir.
İstenen Belgeler:
Karakol müracaat tutanağı
Sigortalının yazılı talebi

Vize Sigortası Hasarları
Yurtdışında bulunan sigortalının kaza sonucu bedeni zarara uğraması veya ani rahatsızlanması sonucu, aşağıda yazılı belgelerin Şirketimize gönderilmesi gerekir.
Var ise kaza zaptı (Türk Konsolosluğundan onaylı)
Başvuru dilekçesi
Hastane raporu(Türk Konsolosluğundan onaylı)
Tedavi giderlerine ilişkin fatura aslı(Türk Konsolosluğundan onaylı)
Pasaport fotokopisi

Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
İHBAR
İhbar, dilekçe ile kabul edilmektedir.

İSTENEN BELGELER
1-Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza zaptı
Veraset ilamı
Nüfus kayıt örneği
Ölüm raporu
Ölen kişinin sigortalı otobüsün yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi ( zabıtta belirtilmemiş ise)
Ölen muavinin sigortalı otobüste muavin olarak çalıştığına dair resmi belge
Otobüs bileti

Tazminatın Hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.
2- Maluliyet ile ilgili Başvurularda Gerekli Belgeler
Kaza tutanağı (onaylı sureti)
Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu
Malul kalan kişinin sigortalı otobüs yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi
Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı otobüste çalıştıklarına dair resmi belge
Otobüs bileti

Tazminatın Hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.
3-Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenecek Belgeler
Kaza tespit tutanağı
Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu
Malul kalan kişinin sigortalı otobüs yolcusu olduğunu belgelendiren Savcılık İddianamesi
Malul kalan sürücü veya muavinin sigortalı otobüste çalıştıklarına dair resmi belge
Otobüs bileti

Tazminatın Hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.