(224) 999 40 00

HİZMETLER

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Hizmetler
Kasko Sigortaları:
Aracı aşağıda belirtilen tehlikelere karşı teminata alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

a) Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar

b) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya müziplikle yaptıkları hareketler

c) Aracın yanması

d) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.