(224) 999 40 00

HİZMETLER

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Yeşil Kart

Türkiye hudutları dışında yeşil kart anlaşmasına dahil ülkelerde geçerli olup, kaza halinde kaza mahalli ülke mali sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde sigortacının ve sigortalının sorumluluğunu deruhte eder.