(224) 999 40 00

HİZMETLER

| Sizi sizden daha fazla düşünen bir sigorta şirketiyiz.

Süper Trafik (Artık Trafik)

Yeşil Kart Mali Sorumluluk Sigortası, Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Md. 2 aksine Türkiye hudutları dışında yeşil kart anlaşmasına dahil ülkelerde geçerli olup, kaza halinde kaza mahalli ülke mali sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde sigortacının ve sigortalının sorumluluğunu deruhte eder.