Anasayfa - Kurumsal Çözümler

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Devlet Destekli Alacak Sigortası firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Vadeli satış yapılmış olan bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.

Koçaslanlar Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?


Şirketi en az iki yıl önce kurulan,
Kurucusunun vergi ve SGK borcu olmayan,
Şirket cirosunun 25 Milyon TL’den az olan,
Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılayan

gerçek ve tüzel ticari işletmeler, “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” yaptırabilir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın Faydaları Nelerdir?


Firmalar, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar,
Firmaları öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir,
Firmaların bilançosunun aktif kalitesini yükselterek işletmenizin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır,
Firma yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.

Hangi Alacaklar Sigortalanamaz?


- Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumlarına yapılan satışlar,
- Yurtdışına yapılan satışlar,
- Bireysel (Ticari faaliyeti olmayan) müşterilerden olan alacaklar sigortalanamaz. Örneğin, ABC İnşaat firması, ücretli olarak çalışan Bankacı X şahsından olan alacağı uygulamaya konu değildir.

22 yıllık tecrübemiz ve uzman sigorta danışmanlarımızla 7/24 her ihtiyacınızıda yanınızdayız.

İletişim Bilgilerimiz