Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?Devlet Destekli Alacak Sigortası firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Vadeli satış yapılmış olan bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?En az iki yıl önce kurulmuş,

Vergi ve SGK borcu olmayan,

Cirosu 25 Milyon TL’den az olan,

Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılan gerçek ve tüzel kişi ticari işletmeler “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” yaptırabilir.

Alacak Sigortasının FaydalarıFirmalar, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.

Firmaları öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.

Firmaların bilançosunun aktif kalitesini yükselterek işletmenizin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.

Firma yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.

Hangi Alacaklar Sigortalanamaz?Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumlarına yapılan satışlar,

Yurtdışı satışlar,

Bireysel(Ticari faaliyeti olmayan) müşterilerden olan alacaklar sigortalanamaz. Örneğin, ABC İnşaat firması, ücretli olarak çalışan Bankacı X şahsından olan alacağı uygulamaya konu değildir.