Nakliyat Sigortası Nedir?Nakliyat Sigortası ticari değeri olan mal ve kıymetlerin , bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurtdışı taşıma sigortası durumunda ise alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün; deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Nakliyat Sigortası TeminatlarıEmtea sigortalarında 3 ana teminat çeşidi vardır;

  • Tam Ziya
  • Dar Teminat
  • Geniş Teminat

Tüm bunlara ek olarak alınabilecek ek teminat türleri;

  • Harp Teminatı
  • Grev Terör Teminat

Nakliyat Sigortası TürleriEmtea Nakliyatı Sigortaları

Kıymet Nakliyatı Sigortaları

Tekne sigortaları

Sorumluluk sigortası