Anasayfa - Kurumsal Çözümler

Elektronik Cihazlar Sigorta Poliçesi

Elektronik Cihaz Sigortası Nedir?

Elektronik Cihaz Sigortası genel şartlarında belirtildiği üzere elektronik cihaz sigortası, ev, hastane veya ofis gibi ortamlarda elektronik cihazlarda durup dururken ani ve beklenmek bir şekilde ortaya çıkan hasarlara karşı koruyan bir mühendislik sigortası türüdür.

Kapsamında olan elektronik cihazları; bakım, temizleme, iş yerinde yer değişikliği ve revizyon gibi işlemler sırasında uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alır.

Koçaslanlar Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları Nedir?


Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı içinde olan cihazların başına gelebilecek tüm zararları, karşılayan bir tüm riskler sigortasıdır. Kapsamında yer alan cihazlarda çalışırken, temizleme, yer değiştirme gibi işlemler sırasında ani ve beklenmedik olaylardan kaynaklanan hasarların giderilmesi için gereken tamirat ve ikame masraflarını karşılar. Elektronik Cihaz Sigortası, laptop ve cep telefonlarındaki hasarları ise karşılamaz. Fakat bazı sigorta şirketleri cep telefonlarını olası risklere karşı koruyan cep telefonu sigortası yapmaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortası; kayış, conta gibi normal zamanda değiştirilmesi gereken malzemelerin hasarını karşılamaz. Ayrıca garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve üretici firmanın sorumluluğunda olan hasarlar da teminat kapsamında değildir. Elektronik cihazlarda alevli veya alevsiz tüm yangın zararlar teminat altındadır. Eğer ağır bir kusur veya kasıt yoksa kullanıcı sonucu oluşan hasarları ve dıştan bağlı regülatörlerin olması koşuluyla elektronik cihazlarda meydana gelen elektriksel hasarları da karşılayacaktır.


Elektronik Cihaz Sigortası;
- Elektronik Makine,
- Elektronik Tesisat,
- Bilgi işlem sistemleri gibi elektronik cihazları kapsar.Elektronik Cihaz Sigortası Teminatları Nelerdir?


Elektronik cihaz sigortası ile verilen teminatlar genelde 12 ayla sınırlıdır ve sigorta bedeli elektronik cihazların yeni bedelidir. 10 yaşına kadar olan cihazları teminat altına alabilirsin. Elektronik cihaz sigortası teminatları şu şekilde sıralanabilir;


- Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs,
- Hatalı dizayn ve malzeme,
- Yüksek voltaj, endüksiyon akımının etkiler ve kısa devre,
- Yangın, yıldırım gibi olaylar ve bunların söndürme, kurtarma ve yıkma işlemleri,
- Duman, is, kararma ve kavrulma,
- Deprem dışında su baskını, toprak çökmesi, sel fırtına gibi doğal afetler,
- Rutubet ve su etkisi ve bunların neden olduğu korozyon hasarları.Elektronik Cihaz Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?


Elektronik cihaz sigortasında teminat altına alınan riskleri, ek prim ile genişletebilir ve poliçene ekletebilirsin. Aşağıda maddeler halinde sıralanan riskleri teminat altına alabilirsin.


- Deprem,
- Hırsızlık,
- Seyyar ve taşınabilir cihazın riziko adresi dışında kullanılması,
- Nakliye ve fazla mesai ücretleri,
- Terör, kötü niyetli hareket, grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık,
- Manyetik disk, bant ve düz metin formatı, bant gibi harici bilgi sistemlerinin fiziki hasarları sonucu oluşan ziya ve hasarlar,
- Tüp ve valflerde meydana gelecek hasarlar,
- Alternatif bir cihazın kullanılması sonucu ortaya çıkan iş ve çalışma masrafları,
- Veri kayıpları.Elektronik Cihaz Sigortası Hangi Cihazları Kapsar?


Ticari amaçlarla kullandığın bilgisayar, bilgi işlem sistemleri, grafik ve basın yayın endüstri ekipmanları, ofis ekipmanları, alarm, otomasyon gibi tüm elektronik cihazları sigortalatabilirsin. Bu cihazların en temel özellikleri, genellikle yarı iletken teknoloji kullanılması, kural olarak mekanik işlem yapılmaması, tipik görevlerinin bilgi alımı ya da iletimi olması ve test, ölçüm ve kontrol işlemleri için kullanılmasıdır.
Elektronik cihaz sigortası kapsamına alınan ve ticari amaçla kullanılan tüm teknolojik cihazları şu şekilde sıralayabiliriz;


- Bilgisayar ve bilgi işlem cihazları,
- Ofis ekipmanları (telefaks, fotokopi, telefon sistem),
- İletişim sistemleri (TV ekipmanları, radyo ve telekomikasyon cihazları),
- Tıbbi cihazlar (tomografi, röntgen vb.),
- Alarm, otomasyon, test ve ölçüm ekipmanları,
- Grafik ve basım yayın endüstrisi ekipmanları.Hangi Durumlar, Elektronik Cihaz Sigortası Kapsamı Dışında Yer Alır?


Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları 3. maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki haller sigorta teminatı dışında yer alır;


- Harp olayları, düşman hareketleri, isyan, ayaklanma, askeri hareketler sonucu meydana gelen hasarlar,
- Nükleer yakıtlar ve bunların yanması sonucu oluşan nükleer artıklar nedeniyle oluşan hasarlar,
- Aşınma, yıpranma, çürüme, paylanma, erozyon, korozyon gibi şartlar nedeniyle ortaya çıkan hasarlar,
- Cihazın sigortalıyken hasarlanması ve bu hasar giderilmeden kullanılması sonucu oluşan hasar,
- Belirli bir süre kullanıldıktan sonra değiştirilmesi ve yenilenmesi gereken parçalarda kullanım sonucu oluşan ziya ve hasarlar,
- Sıyrık, çizik ve estetik gibi kusurlar,
- Kasıtlı ve ağır kusurlu davranışlar sonucu meydana gelen hasarlar.

22 yıllık tecrübemiz ve uzman sigorta danışmanlarımızla 7/24 her ihtiyacınızıda yanınızdayız.

İletişim Bilgilerimiz