Endüstriyel Paket Sigortası Nedir?Endüstriyel Paket Sigortası, sınai ve ticari faaliyette bulunan üretim tesisi, depolama alanı gibi yatırımlarınızın maddi hasara uğrama riskini teminat altına alıp, bununla birlikte makinaya bağlı kar kaybı, hasar sonucu faaliyetin aksaması ya da faaliyet alanınıza ilişkin risklerinizi güvence altına alan bir sigorta poliçesidir.

Poliçe Kapsamında;  • Makine Kırılması
  • Elektronik cihaz
  • Kira kaybı
  • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
  • İşveren mali sorumluluk
  • Otopark mali sorumluluk
  • Emniyet-i suistimal
  • Ferdi kaza sigortası
  • Hukuksal koruma

Risklerinizi teminat altına alabilirsiniz.